Aktuelle Informationen zur Gutscheinlösung

Aktuálne informácie o uplatnení poukážok

Aby ste si mohli čoskoro vychutnať koncerty, divadelné predstavenia, kabaret, muzikály, šou a športové podujatia, schválila 28. apríla 2020 rakúska spolková vláda zákon, ktorým sa má aj naďalej zabezpečiť rozmanitosť podujatí v Rakúsku. Nižšie nájdete odpovede na často kladené otázky:

1. O čo ide konkrétne pri uplatnení poukážok?

Podľa zákona rakúskej vlády (Kunst-, Kultur- und Sportsicherungsgesetz, skrátene KuKuSpoSiG) je možné pri podujatiach, ktoré sa neuskutočnia v dôsledku pandémie koronavírusu, namiesto vrátenia vstupného od konkrétneho usporiadateľa vystaviť aj poukážku. Presné znenie zákona nájdete tu.

2. Prečo bol schválený tento zákon?

Spolková vláda Rakúska sledovala týmto zákonom dva ciele. Za prvé sú zákazníci chránení pred úplnou stratou už zaplateného vstupného, pretože sa vďaka tejto vysokej investícii vopred zabráni insolvencii mnohých usporiadateľov. Po druhé sa vďaka tomu môže presunúť podujatie na iný dátum, čím sa zabezpečí pestrá paleta podujatí v Rakúsku aj v budúcnosti.

3. Na ktoré podujatia sa môže zákon aplikovať?

Na všetky podujatia, ktoré sa mali ukutočniť v roku 2020, 2021 alebo v prvej polovici roku 2022, ale v dôsledku pandémie vírusu COVID-19 sa tak nemohlo stať. Zákon taktiež platí spätne na zasiahnuté podujatia od 13.03.2020.

4. Kde zistím, či bolo podujatie presunuté alebo zrušené?

Status konkrétneho podujatia si môžete overiť tu.

5. Podujatie, na ktoré som si zakúpil/a vstupenky, bolo presunuté. Aké mám možnosti?

Vstupenky si ponechávajú platnosť aj pre nový termín. Nemusíte si ich vymeniť alebo nechať prepísať. Ak sa kupujúci/kupujúca nemôže zúčastniť podujatia v novom termíne, môže od usporiadateľa žiadať vystavenie poukážky. V prípade presunutého podujatia sa doba, počas ktorej môže byť vystavená poukážka, riadi obchodnými podmienkami usporiadateľa. 

6. Podujatie, na ktoré som si zakúpil/a vstupenky, bolo zrušené. Čo to pre mňa znamená?

Ak sa musí podujatie zrušiť a nebude náhradný termín, môže usporiadateľ namiesto vrátenia vstupného vystaviť poukážku. Získate ju na predajnom mieste, cez ktoré ste si kúpili vstupenky. Ak ste si vstupenky kúpili online, dostanete poukážku automaticky e-mailom. Na iných predajných miestach získate poukážku na mieste po preukázaní sa pôvodnými vstupenkami.

7. Ako dlho si môžem uplatniť poukážky a čo sa stane po termíne?

Poukážku od konkrétneho usporiadateľa si môžete uplatniť do 31.12.2022. Ak sa podujatie malo prvýkrát uskutočniť v druhej polovici roka 2021 alebo v prvej polovici roka 2022, poukážku je možné uplatniť do 31. decembra 2023. Po uplynutí tejto lehoty môže zákazník/zákazníčka zažiadať o vyplatenie zostávajúcej hodnoty poukážky.

8. Je poukážka prenosná a na aké podujatia ju môžem uplatniť?

Poukážka je prenosná a môžete ju využiť na všetky podujatia konkrétneho usporiadateľa.

Ak chcete vedieť, na ktoré podujatia je možné vašu poukážku uplatniť, môžete si to overiť pomocou kódu poukážky tu: https://www.eventim.sk/help/find-events-for-voucher/?

9. Čo v prípade, ak je vstupné na nové podujatie vyššie alebo nižšie, ako je hodnota vstupenky?

S poukážkou je to ako s platobným prostriedkom – ak je výška vstupného na nové podujatie vyššia ako hodnota poukážky, musí zákazník doplatiť finančný rozdiel v rámci procesu objednávky. Ak je výška vstupného na nové podujatie nižšia ako hodnota poukážky, zostane zvyšná suma zákazníkovi na poukážke.

10. Od kedy si môžem nechať vystaviť poukážku?

Vystavovanie poukážok nám už bolo umožnené- o vystavenie poukážky si môžete zažiadať kedykoľvek.

11. Dostanem poukážku za celú objednávku alebo za každú vstupenku zvlášť?

Poukážky sa budú vystavovať za každú vstupenku zvlášť a budú vychádzať z ceny zakúpenej vstupenky. Ak ste si objednali tri vstupenky, tak dostanete tri poukážky, ktoré si môžete uplatniť na šou konkrétneho usporiadateľa.

11. V akej sume bude vystavená poukážka?

Poukážky budú vystavované v hodnote vstupenky (hodnota vytlačená na vstupenke) do výšky 70€. Ak bude hodnota vstupenky väčšia ako 70€, bude sa vyplácať rozdiel až do výšky 250€. Ak bude hodnota vstupenky väčšia ako 250€, získate ďalšiu poukážku, ak si to tak praje usporiadateľ.

Príklad č. 1:
Hodnota mojej vstupenky: EUR 45.-
Poukážka vo výške EUR 45.-

Príklad č. 2:
Hodnota mojej vstupenky: EUR 88.-
Poukážka vo výške EUR 70.-
Vrátenie sumy EUR 18.-

Príklad č. 3:
Hodnota mojej vstupenky: EUR 300.-
Poukážka vo výške EUR 70.-
Vrátenie sumy EUR 180.-
Poukážka vo výške EUR 50.-

12. Kto je usporiadateľom podujatia?

Názov usporiadateľa je uvedený na vstupenke a na našej stránke pod konkrétnym termínom podujatia. Dôležité: eventim.sk nie je usporiadateľom pomúkaných podujatí, ale sprostredkováva vstupenky pre konkrétneho usporiadateľa. Všetky rozhodnutia o spôsobe vrátenia vstupného a termíne, kedy sa tak má stať, uskutočňuje usporiadateľ a poveruje konkrétnymi krokmi eventim.sk.

 

 

 

Cookie Consent mit Real Cookie Banner